แชร์โพสต์นี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับคาสิโน Gclub

ข้อกำหนดและเงื่อนไขถูกร่างขึ้นและบังคับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ Gclub เพื่อการยืนยันว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ พร้อมเน้นย้ำไม่ให้คุณใช้ Gclub ต่อไป หากไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ เรายินดีต้อนรับผู้ใช้งานทุกคนที่เข้าชมเว็บไซต์และใช้บริการของเราจากทุกช่องทาง ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราระบุไว้

ข้อมูลสำคัญ

Gclub Casino Online เคารพความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคน เราจะไม่จัดจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลดังกล่าวที่มีอยู่ในครอบครองให้แก่บุคคลที่สามอื่นใด หรือสามารถจัดจำหน่ายแจกจ่ายข้อมูลดังกล่าวได้ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้ตกลงและยอมรับเท่านั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดให้ดี เพื่อให้รับทราบว่าได้ยินยอมให้เราเข้าถึงข้อมูลใดบ้าง

เราไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ, แบ่งแยกเพศ, การแสดงความคิดเห็นเชิงเหยียดหยามและเหยียดเพศ เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ พร้อมกันนี้เราไม่สนับสนุนให้มีคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง หากเราตรวจสอบพบเจอการกระทำดังกล่าวจากผู้ใช้งาน เราจะทำการแบนและลบเนื้อหาที่มีการละเมิดเงื่อนไขทันที รวมถึงกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดกังกล่าว

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ Gclub ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Gclub Casino Online แต่เพียงผู้เดียว โดยเนื้อหาที่เราอ้างถึงนั้นได้แก่ข้อมูลของเว็บไซต์, ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร, รูปภาพ, เสียง, โลโกจีคลับ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

ทั้งหมดถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและ ทรัพย์สินของบริษัท ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gclub หากเราพบการกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เราพร้อมจะดำเนินการกฎหมายทุกขั้นตอน

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขอาจได้รับการแก้ไขโดย Gclub ทุกเมื่อที่ต้องการ โดยการอัปเดตและโพสต์เวอร์ชันใหม่ลงบนเว็บไซต์ หรือโดยการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับปรับปรุงใหม่ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่ายินยอมที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการที่มีผลบังคับใช้ในระหว่างการใช้งานดังกล่าว

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านการโพสต์ในเว็บไซต์ของเรา และจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่คุณได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ที่จะหยุดใช้งานเว็บไซต์ทันที

แชร์โพสต์นี้